top of page

Regnskap

Lurer du på hva momsgrensa er, eller hva du må rapportere når? Vi tar ansvar for ditt regnskap - fra bilagsføring til offentlig rapportering i henhold til frister og lovverk. 

Fakturering

Enhver bedrift må ta betalt for sine varer og tjenester. Vi tar ansvar for dine fakturaer og oppfølging av disse.

Lønn

Feriepenger, A-melding, arbeidsgiveravgift og skatt? BRL kjører lønn for store og små selskaper. 

Skytjenester

Vil du ha løpende kontroll på den økonomiske situasjonen i bedriften din, fakturering og timeføring? BRL benytter Duett MinSide - slik at du skal ha full kontroll.

Rådgivning

Du og dine ansatte bør bruke tid på det dere er best til. BRL kan gi økonomisk og administrativ rådgivning ut fra ditt behov og vår kunnskap. 

Landbruk

BRL har spesiell kompetanse på primærnæringens behov. Har du spørsmål om generasjonsskifte, arv eller andre særregler for landbruket - ta kontakt.

Kurs og foredrag

Våre rådgivere kan holde kurs, gi innføring og holde foredrag basert på vår kunnskap.

Styrekompetanse

Vi kan rådgi din bedrift om hvordan styret skal arbeide med strategi, kontroll og service for bedriften.

bottom of page