top of page

BRL benytter Duett Økonomi og oppfordrer våre kunder til å bruke skyløsningen Duett MinSide for løpende tilgang på eget regnskap. 

Vi veileder deg i bruk av Duett MinSide.

Les mer på Duetts nettsider.

bottom of page