Vi hjelper bedrifter i alle størrelser og fra alle bransjer med regnskap og økonomistyring. 

I 1970 ble norske bønder momspliktig. Tine ønsket at nordnorske bønder fikk den bistanden de trengte for å håndtere dette. Det ble tatt initiativ til å stifte et regnskapsbyrå spesialisert på primærnæring. BRL Harstad - eller Bøndernes Regnskapslag ARL SA - ble med dette stiftet som et andelslag.

I starten holdt selskapet til i Tines lokaler, og i 1993 kjøpte vi egne lokaler i Tordenskiolds Gate 2 i Harstad. 

Som andelslag er det årsmøtet som er organisasjonens øverste organ. Årsmøtet velger et styre og daglig leder rapporter til dette. 

I dag er vi et moderne og kundeorientert kontor som håndterer kunder i alle bransjer i hele Troms og Nordre Nordland. Våre rådgivere har sammensatt og variert erfaring. Vi er tilknyttet Norges Bondelag og Regnskap Norge.

Moderne regnskapsbyrå - stolt historie

Bøndernes Regnskapslag ARL SA
Org.nr 958 931 433
Tlf: 770 01 545
Epost: post@brlharstad.no

Postadresse:
Tordenskjolds Gate 2
9404 Harstad

Besøksadresse:
Tordenskjolds Gate 2
9404 Harstad